Boek een vakantie in Frankrijk met Provence Vakantiehuizen!

nederlands english français

Zoek vakantiehuis

Huurvoorwaarden

1. Reservering 

1.1 U kunt per e-mail, telefoon, brief of fax reserveren. Genoemde wijzen van reserveren zijn bindend. Dat betekent dat bij annulering na reservering annuleringskosten verschuldigd zijn. Na reservering ontvangt u van ons een bevestiging per email.

1.2 Met het voldoen van een termijn of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermede akkoord te gaan

2. Kosten en betaling
2.1. De aanbetaling bedraagt 40% van de totale huursom, vermeerderd met administratie/reserveringkosten
(€ 25 per reservering). De aanbetaling moet binnen 10 dagen na de reservering op één van onze rekeningen zijn bijgeschreven.
Het resterende gedeelte van de huursom (60%) moet uiterlijk 8 weken voor het betrekken van de vakantiewoning zijn voldaan.
Bij boekingen binnen 8 weken voor het begin van de huurperiode, dient het verschuldigde factuurbedrag ineens en per direct te worden voldaan.

2.2. Na ontvangst van het totale factuurbedrag, ontvangt u van ons uiterlijk twee weken voor datum aankomst, een routebeschrijving naar uw vakantiehuis, het adres en telefoonnummer van de woning en/of contactpersoon en uw entreebewijs.

2.3 Servicekosten zijn een vast bedrag dat per huis kan verschillen, wat in rekening gebracht wordt voor het gebruik van water, en/of elektriciteit, onderhoud van zwembad en/of tuin etc. Eventuele verwarmingskosten zowel voor zwembad en winterperiode vallen hier niet onder.

 3. Verblijf
3.1. De huurperiode loopt in de regel van zaterdag tot zaterdag of van zondag tot zondag. Dit staat op de site bij de beschrijving van het huis vermeld. U arriveert tussen 16.00 en 18.00 uur en vertrekt tussen 8.00 en 10.00 uur. In overleg is het soms mogelijk om vroeger te vertrekken. De borgsom kan dan achteraf overgemaakt worden.

3.2. Bij aankomst wordt van u een waarborgsom gevraagd. Deze ligt vrijwel altijd tussen de  € 150 en
€ 1000.  Als er aan het einde van uw verblijf geen schade aan of in de woning wordt geconstateerd, ontvangt u deze waarborgsom of direct bij uw vertrek terug of achteraf binnen 4 weken door overmaking op uw rekening, onder aftrek van kosten (zoals verwarming- en/of schoonmaakkosten). In enkele gevallen wordt de waarborgsom vooraf via Provence Vakantiehuizen geïnd. Dit staat bij de beschrijving van het huis vermeld.

3.3. In het vakantiehuis zijn dekens of dekbedden en kussens aanwezig. Bedlinnen moet worden meegenomen of is vaak te huur. Bij sommige huizen is de huur van (bed)linnengoed bij de huursom inbegrepen, dit staat bij de omschrijving vermeld.

3.4 Het is niet toegestaan het huis met meer personen te betrekken dan is overeengekomen. Bij de reservering geeft u het aantal personen, inclusief kinderen en baby's aan ons door dat van de woning gebruik zal maken. Wanneer hier wijzigingen in ontstaan, moet u ons hiervan direct op de hoogte stellen.
Bij het, zelfs tijdelijk, bewonen van een accommodatie door meerdere personen dan maximaal is toegestaan zoals is beschreven is op de website, kan dat verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben.

3.5. Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein.

3.6. U dient zich als een goede huurder te gedragen en de accommodatie te gebruiken conform de redelijke gebruiksinstructies van de eigenaar of beheerder van de accommodatie of Provence Vakantiehuizen.

3.9. Constatering van één van hiervoor genoemde overtredingen, kan directe verbreking van de    huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt. Indien de huurovereenkomst wordt verbroken, kan de eigenaar of diens plaatsvervanger de huurder de toegang tot de accommodatie en het eventueel omringende terrein weigeren. Dit kan niet leiden tot recht op schadevergoeding van de huurder.

4. Zwembad
4.1. In de regel zijn de zwembaden in gebruik van half mei tot eind september, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zwembad is alleen toegankelijk voor de huurders en - bij gemeenschappelijk gebruik - de verhuurder/eigenaar.

4.2. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kunnen Provence Vakantiehuizen en/of de eigenaar/verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor ongevallen in of om het huis.

5. Annulering
5.1. door Provence Vakantiehuizen

Als wij door onvoorziene omstandigheden (natuurramp, overstroming, staking, overlijden/scheiding/ernstige ziekte van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar etc.) genoodzaakt zijn het gereserveerde vakantiehuis te annuleren, zullen wij in overleg met u een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan worden de betaalde huursom en reserveringskosten terugbetaald, echter altijd zonder vergoeding van welke schade dan ook.

5.2. door huurder
Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen:

- bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst: 40% van de huursom, zijnde de aanbetaling
- bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken voor de dag aankomst: 75% van de huursom
- bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: de volledige huursom.
Wij adviseren u met klem om zowel een annuleringsverzekering als een reisverzekering af te sluiten.

6. Aansprakelijkheid
6.1. De huurder/bewoner en diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis verblijven, is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn WA-verzekering dekking biedt voor door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde vakantieverblijf. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen.

6.2. Provence Vakantiehuizen treedt op als tussenpersoon, zowel namens huurder als namens verhuurder/eigenaar van de woning. Provence Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de huurovereenkomst indien de fouten te wijten zijn aan huurder of aan verhuurder/eigenaar van de woning.

6.3. Provence Vakantiehuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte bouwactiviteiten, werkzaamheden aan toegangs- en hoofdwegen e.d. in de (naaste) omgeving van uw accommodatie.

6.4. Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

7. Problemen/klachten
7.1. Al onze woningen worden regelmatig door ons gecontroleerd. Subjectieve criteria zoals rust, privacy en mooi uitzicht kunnen wij nooit garanderen.

7.2. Het kan natuurlijk zijn dat er naar uw mening iets niet in orde is. In dat geval wendt u zich in eerste instantie tot de huiseigenaar of contactpersoon. Als de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, neemt u direct contact op met ons. Het voortijdig verlaten van de woning, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling. 

7.3. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden. 

7.4. Klachten achteraf worden door ons niet in behandeling genomen.

7.5. Op al deze voorwaarden en op de bepalingen uit de huurovereenkomst alsook op eventuele geschillen hieruit voortvloeiende,  is het Franse recht van toepassing.